Call for bidrag til boken:

Mockups Design

Call for bidrag til boken: ELEKTRONISK KUNST I NORGE
Vi ønsker kunstneriske bidrag til boken Elektronisk Kunst i Norge. Vårt formål er å kartlegge alle kunstnere som arbeider eller har laget verk innen elektroniske medier. Kom derfor gjerne med innspill til andre norske kunstnere/kunstnere i Norge/verk du mener er relevante. Det gjelder også prosjekt fra nærmiljø/regionen du kommer fra. Se foreløpig liste over registrerte kunstnere på www.elektroniskkunst.wordpress.com En stor del av boken vil vise viktige kunstnere/verk i feltet elektronisk/digital kunst produsert i Norge.

Klikk nedenfor for online skjema og innsending:
1: Hvis du har Gmail: https://goo.gl/forms/D2kwjZUo0iQsFj203
2: Hvis du IKKE har Gmail: https://goo.gl/forms/NNCS0muTQTikAGpk2


VEDERLAG
Prosjektet er ikke-kommersielt og har til hovedformål å bygge en større bevissthet om mangfoldet av kunstneriske uttrykk.

RETTIGHETER
Boken gjøres i utgangspunktet som et ideelt prosjekt og vi er avhengige av frivillige bidrag. Vi ber derfor om at du gir oss fulle rettigheter til å publisere dine bilder og tekst i forbindelse med utgivelse av boken og tilsvarende hjemmeside.

SPØRSMÅL? Mail oss på:
Zane Cerpina cerpina.zane@gmail.com  og .cc til stenslie@gmail.com og post@joranrudi.no.