ELEKTRONISK KUNST I NORGE

Boken ’ELEKTRONISK KUNST I NORGE – Bind I: kunstnere og verk fra 1960 til 2020’ har til formål å løfte frem dette kunsthistorisk forsømte feltet.

Redaktører: Zane Cerpina, Ståle Stenslie og Jøran Rudi
Utgiver: TEKS.press

Prosjektet er den første kunsthistoriske oversikt over verker, visning og bruk av elektronisk kunst i Norge fra 1960 frem til i dag (2018). Til tross for omfattende praksis og historie er feltet viet påfallende lite oppmerksomhet fra andre enn de mange kunstnere som arbeider innen elektronisk kunst. Til dels er norske elektroniske kunstnere mer kjent i utlandet enn i Norge. De har vunnet flere internasjonale priser, stilt ut ved de største biennaler og fått oppmerksomhet i visuelle medier som fjernsyn og radio. Allikevel er ikke historiene deres samlet før nå. Boken er organisert som et historisk og kunstnerisk narrativ over verk, utviklingstrekk og samtidige kontekster.

Den kunstneriske, kulturelle og faglige målsettingen med boken er

i) kunstfaglig presentasjon av norsk elektronisk kunst fra 60- tallet og frem til i dag,
ii) å være en kunsthistorisk dokumentasjon av skjellsettende, men ofte oversett praksis i Norge gjennom de siste 50 år, og
iii) utgi en kunst-teoretisk relevant publikasjon for billedkunst feltet.

En stor del av boken vil vise viktige kunstnere/verk i feltet elektronisk/digital kunst produsert i Norge.