ELEKTRONISK KUNST I NORGE

ELEKTRONISK KUNST I NORGE – Bind I: Kunstnere og verk fra 1960 til 2020

Redaktører: Zane Cerpina, Ståle Stenslie og Jøran Rudi
Utgiver: TEKS.press
År: 2021

ELEKTRONISK KUNST I NORGE – Kunstnere og verk fra 1960 til 2020 er den første kunsthistoriske oversikten over elektronisk kunst i Norge. Det har ikke vært skrevet mye om denne betydelige kunsten her til lands, og boken bidrar til å fylle dette hullet i kunnskapen om utviklingen fra 1960 og frem til nå. Norske kunstnere som har arbeidet elektronisk og digitalt er til dels mer kjent i utlandet enn i Norge. Mange har vunnet internasjonale priser, stilt ut ved de største biennalene og fått oppmerksomhet i utenlandske medier. Boken presenterer historiene deres som et historisk, billedlig og kunstnerisk narrativ over verk, utviklingstrekk og samtidige kontekster. Til sammen 100 kunstnere er med i boken.